Format: 123-456-7890

חושבים על סגירת מרפסות אבל לא יודעים למי לפנות?

כל הפרטים על סגירת המרפס שלך

נקודות למחשבה:

חשבת ובדקת איזה סוג סגירה מתאים לך? 

ישנם סוגי סגירת מרפסת שונים כמו: סגירה בעזרת חלונות בשילוב עם תיריסים, זכוכית בשילוב של רשת נגד יתושים או/ גם בשילוב עם צלון חשמלי.

 סגירה בעזרת חלונות בלבד או חלונות בלגיים. 

האם המרפסת שלך מקורה או לא?  בעזרת איזה חומר עדיף לסגור: אלומיניום או בטון? האם החלונות יהיו מזכוכית רגילה או בידודית?

 

השירות של איש מקצוע כולל

התאמה אישית ומדויקת

עבודה מדוייקת ועמידה בזמנים

מוצרים ועבודה איכותיים

מה תקבל משיחה עם איש מקצוע: